• Login

  Remember me

  Forgot your password or username?

 • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

i2njves294
i2njves294

 • Hiện tại có rất nhiều chuyên ngành không giống nhau để mọi người lựa chọn tiêu biểu như Information Technology, cơ khí điện tử, khoa học máy tính,... công nghệ thông tin, cơ khí điện tử, khoa học máy tính đều là các lĩnh vực có tiếng có mức thu nhập cao. Thế nhưng, theo USIS Edu thì để có cơ hội phát triển và thăng tiến bạn có thể trải nghiệm các ngành nghề lạ dưới đây khi đi du học ở Hoa Kỳ.

 • Connect:
 • Mail Friend

Stats
 • Joined:
 • 7 months ago
 • Last Login:
 • 7 months ago
 • Views:
 • Profile views
Add to Contacts Request x

Optional - Add a message to your contacts request: