• Login

  Remember me

  Forgot your password or username?

 • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

dinhvistoreviettel
dinhvistoreviettel

 • Định vị xe máy của Viettel là dịch vụ ứng dụng GPS kết hợp công nghệ GSM/GPRS, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và CSDL giúp cho khách hàng giám sát phương tiện trên bản đồ số với mục đích tối ưu thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng khả năng điều phối, quản lý, giám sát…

   

 • Connect:
 • Mail Friend
 • Name:
 • Định vị xe máy Storeviettel
 • Location:
 • Việt Nam
 • Country:
 • Vietnam

Stats
 • Joined:
 • 2 months ago
 • Last Login:
 • 2 months ago
 • Views:
 • Profile views
Add to Contacts Request x

Optional - Add a message to your contacts request: