dantaichinh
dantaichinh

 • https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169

 • Connect:
 • Mail Friend
 • Name:
 • Dân Tài Chính
 • Location:
 • 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 • Country:
 • Vietnam
 • Gender:
 • male
 • Birthday:
 • 01/01/1980

Stats
 • Joined:
 • 11 months ago
 • Last Login:
 • 11 months ago
 • Views:
 • Profile views
Add to Contacts Request x

Optional - Add a message to your contacts request: