• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Tổng quan về hình thức thương mại điện tử B2C ở Việt Nam


Thương mại điện tử B2C ở Việt Nam là một trong những thị trường TMĐT có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á, với chỉ số CAGR (tốc độ tăng trưởng hàng năm kép) từ năm 2013 đến 2017 là 32.3%, với khối lượng khoảng 5.5 tỉ EUR vào năm 2017. Thị trường Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh với CARG khoảng 14% vào giai đoạn 2017 đến 2020, chiếm khoảng 5.2% tổng doanh số bán lẻ.

Bắt kịp xu hướng thời đại, Mua Bán Nhanh hướng đến là hệ thống nền tảng, mạng xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người khởi nghiệp mua bán..., hệ thống thương mại điện tử đặc thù của Việt Nam.

 
Views
  • 29,088
Category
  • Uploaded 01/07/20 at 11:33PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x