• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • Giới thiệu bệnh lậu


chứng bệnh lậu là một chứng bệnh lan nhiễm qua vi khuẩn ở bộ phận sinh dục - tiết niệu, trực tràng, họng bởi lậu cầu gây nên. Chỉ nhiễm vật chủ là người. Chứng bệnh thường lan truyền trực tiếp khi xúc tiếp dục tình.

https://www.linkedin.com/pulse/kham-benh-lau-o-dau-ha-noi-thuy-tien-pipi/
https://www.linkedin.com/pulse/dot-sui-mao-ga-co-dau-khong-thuy-tien-pipi/

https://readthedocs.org/projects/phong-kham-chua-benh-lau/
https://www.linkedin.com/pulse/chi-phi-chua-benh-lau-thuy-tien-pipi/

https://camnangsuckhoe.jweb.vn/

 
Views
  • 197
Category
Keywords
  • Uploaded 12/09/19 at 12:36AM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x