• Login

    Remember me

    Forgot your password or username?

  • Create an account - MyFolio is a free art sharing network with many features

  • U xơ tử cung


u xơ tử cung là 1 khối hòn lành tính mang căn nguyên từ tổ chức cơ trơn tử cung. Đây là loại sỏi chịu ảnh hưởng của nội tiết tố buồng trứng estrogen trong thể chất, u xơ luôn lớn ra trong thai kỳ. Tử cung bị u xơ hay với rất nhiều lần nhân kích cỡ lớn không to không giống nhau.

nguyên nhân gây u xơ tử cung hay như u xơ là gì hay như mổ u xơ tử cung ở bệnh viện nào hay như bệnh lạc nội mạc tử cung là gì,dấu hiệu lạc nội mạc tử cung...

 

 

 
Views
  • 133
Category
  • Uploaded 05/24/20 at 11:48PM
-- Comment
  • Your Name (required):
  • Your Website (optional):Login to add to your favorite
Add to Favorite
Add to you Site
The link to this page is:

You can add this media player into your website:

Send Friend Request x